logo_hexa

O Unii

Unie studentů VŠE vznikla s cílem rozvíjet studentský život na VŠE. Pomáháme studentům získat přehled o mimoškolních aktivitách a seznámit je s možnostmi, které mají. Proč to děláme? Protože si myslíme, že jen titul už dnes nestačí. Z vysoké školy bychom si měli odnést kromě vědomostí i kontakty, řadu referencí a hlavně spousty skvělých zážitků. A jsme přesvědčeni, že studentské organizace a další aktivity jsou tím nejlepším místem na VŠ, kde tyto věci získat.

Aktuality

US VŠE ukončuje svou činnost

Každá cesta někde končí. Po více jak pěti letech končí aktivita Unie studentů VŠE. Jedním z cílů US VŠE bylo zlepšit podmínky pro fungování studentských organizací na VŠE. Tento cíl byl naplněn a díky samostatnosti jednotlivých spolků a tvorbě fakultních organizací... read more

Stužák: projekt za lepší občanskou gramotnost. Zapoj se!

Klub mladých politologů již od roku 2015 jezdí po celé ČR a hravým způsobem vzdělává žáky středních škol. Nyní se členové tohoto spolku rozhodli, že svůj projekt rozšíří, a ve spolupráci se spolkem Mladí občané vytvoří platformu, ve které sdruží další projekty,... read more

Výstava Studenti ČR

Unie studentů VŠE vytvořila ve spolupráci s dalšími studentskými organizacemi napříč Českou republikou projekt s názvem Studenti ČR. Výstupem tohoto projektu je uspořádání výstavy na jednotlivých univerzitách, jejíž součástí jsou medailonky s fotkami aktivních... read more

Historie

O studentské unii se na VŠE diskutovalo již od roku 2008. Dlouho však zůstávalo jen u slov. S postupným nárůstem počtu aktivních studentských organizací se však začala projevovat potřeba vést mezi nimi dialog. Pro účel byla v roce 2012 zavedena komunikační platforma a pravidelná setkání zástupců studentských organizací.

Na podzim 2013 řada studentských organizací deklarovala zájem o vytvoření studentské unie. Byl zřízen přípravný výbor složený z Miloše Lokajíčka, Filipa Koreckého, Jakuba Kočího, Libora Uhlíka a Jiřího Vávry, kteří připravili strukturu Unie studentů VŠE. Práce přípravného výboru vyvrcholila založením Unie studentů VŠE v dubnu 2014 a následně přípravou a realizací prvního zasedání Sněmu Unie studentů VŠE, který proběhl 27. května 2014.

Výsledkem 1. zasedání Sněmu Unie bylo zvolení Miloše Lokajíčka Předsedou Unie a přijetí celkem 16 členských studentských organizací.

Po prvním Sněmu začala Unie pracovat na prvních vlastních projektech. Mezi ty patří například veletrh Týden studentských příležitostí, projekt Zapiš se do dějin! archivující historii studentských spolků na VŠE a spoluorganizace celosvětového týdne na podporu podnikatelské činnosti Global Entrepreneurship Week.

Na začátku zimního semestru akademického roku 2014/2015 Unie uspořádala čtyřdenní veletrh studentských organizací s názvem Týden studentských příležitostí. Tým Unie se po TSP rozrostl na třináct členů a Unie začala pracovat na dalších projektech.

Druhé zasedání Sněmu proběhlo 27. 11. 2014 a neslo se ve zvýšení počtu členských spolků na 24 a ve zvolení a jmenování nových členů Kontrolní komise US VŠE.

Po druhém zasedání Sněmu Unie pokračovala ve svých projektech a rozjela dále například projekt Potravinové sbírky či College TV.

Třetí zasedání Sněmu proběhlo 5. května 2015. Počet členských spolků v Unii vzrostl na 27 a Předsedou byl do druhého funkčního období zvolen Miloš Lokajíček.

Na jaře 2015 také odstartoval nejviditelnější projekt Unie – Humans of VŠE. Dále byl spuštěn projekt předávání znalostí mezi studentskými kluby. Na začátku zimního semestru 2015/2016 proběhl druhý ročník Týdne studentských příležitostí.

Čtvrté zasedání Sněmu proběhlo 24. 11. 2015 a Sněm zvolil novou Kontrolní komisi Unie.

 

Tým Unie studentů VŠE

Hodnoty a vize

Fungování Unie studentů VŠE se řídí těmito pěti hodnotami:

 1. Vytvářet komunitu
   • Unie svými aktivitami posiluje komunitní život na VŠE a buduje pocit sounáležitosti se školou. Unie svou aktivitou propojuje studenty, studentské organizace a vedení školy.
 2. Vést k aktivitě
   • Unie svým působením vyzývá studenty, aby během svého studia dělali aktivity nad rámec svého studia. Konkrétně se studenty snaží vést k zapojení se do studentských spolků, aktivit a soutěží nad rámec školy.
 3. Rozvíjet VŠE
   • Unie se zavazuje svým působením rozvíjet Vysokou školu ekonomickou v Praze. Tento rozvoj má formu budování dobré pověsti VŠE, zlepšování komunikace a vnitřního fungování školy a přinášení návrhů na zlepšení.
 4. Jít příkladem
   • Unie se zavazuje jít příkladem v otevřenosti, transparentnosti a etice svého jednání.
 5. Přinášet příležitosti
   • Unie přináší studentům VŠE ty nejlepší možnosti pro mimoškolní aktivity.