5. zasedání Sněmu US VŠE

Jménem Unie studentů VŠE bych Vám rád oznámil program 5. zasedání Sněmu, který proběhne v úterý 3. května od 18:00 v RB 210: https://www.facebook.com/events/1791789254390450/
Zasedání Sněmu je veřejné a budeme rádi, když kromě Delegáta přijdou jako hosté i členové vašich spolků.

Na tomto Sněmu se bude volit nový Předseda Unie. Kandidátkou na tuto pozici je Eliška Pulcová:

„Eliška Pulcová stojí v současné době před dokončením třetího ročníku Národohospodářské fakulty na oboru Ekonomie. Během svého bakalářského studia vyjela na Universitat Leipzig, kde studovala v rámci programu Freemover. Byla jedním z prvních členů Unie Studentů VŠE a Klubu podnikatelů (dnes UBC, kde již není aktivní). Zajímají ji cizí jazyky a knihy, umění, nové technologie a momentálně je nadšená do databází.“

Oficiální program 5. zasedání Sněmu US VŠE je následující:
- Představení závěrečné zprávy US VŠE 2015/2016.
- Shrnutí volebního období Miloše Lokajíčka.
- Průběžná zpráva o činnosti Kontrolní komise.
- Schvalování závěrečné zprávy US VŠE 2015/2016 Sněmem.
- Přestavení kandidátů na Předsedu US VŠE.
- Volba nového Předsedy US VŠE.
- Přijímaní nových spolkových členů US VŠE.
- Představení “Kuchařky pro spolky” od US VŠE.
- Informace o Týdnu studentských příležitostí 2016.

- Různé:
- Fungování FB skupiny Vedení studentských organizací na VŠE.
- Nedostatek sezení pro studenty na VŠE.
- Informace o připravovaných změnách.

- SKPŘ: Spolupráce napříč studentskými kluby.

Výroční zprávu naleznete zde.