Členové Unie studentů VŠE

Členství v Unii studentů VŠE rozdělujeme na dvě kategorie – fyzické a spolkové.

Fyzičtí členové jsou studenti a absolventi VŠE, kteří mají zájem a chuť osobně se zapojit do chodu Unie a pomoci s náplní její činnosti a realizací projektů, na kterých se Unie podílí, či je sama realizuje. Odměnou jim za to jsou cenné zkušenosti, kontakty a možnosti osobního rozvoje.

Chci se stát fyzickým členem!

Spolkoví členové jsou studentské organizace při VŠE, které vyjádřily svým členstvím sounáležitost s cíli a vizí Unie a rozhodli se podílet se na její realizaci vlastní podporou. Na druhé straně Unie těmto spolkům nabídnutou pomoc opětuje vlastní podporou jejich aktivit a záměrů.

Pro podání žádosti o vstup do Unie vyplňte tyto 2 dokumenty: Žádost o členství  a Delegáti spolku.

Chceme se stát spolkovým členem! Seznam spolkových členů