Kuchařka pro spolky

Základní informace pro založení a provoz studentské organizace na VŠE

Kuchařka pro spolky je unikátní manuál připravený Unií studentů VŠE. Jejím cílem je usnadnit fungování studentských spolků na VŠE. Kuchařka je volně ke stažení.

Kuchařka pro spolky na VŠE

V Kuchařce pro spolky najdete:

  1. Obecné informace o VŠE
  2. Národní věci pro studentské organizace
  3. Založení spolku na VŠE
  4. Sídlo spolku na VŠE
  5. Jak uspořádat akci na VŠE
  6. Financování a získání prostředků pro spolek
  7. Kanceláře a místnosti pro studentské organizace
  8. Propagace na VŠE
  9. Jindřichův Hradec a jeho možnosti pro spolky
  10. Sdílení know-how mezi spolky

Stáhnout: Kuchařka pro spolky – Základní informace pro založení a provoz studentské organizace na VŠE

Vydala Unie studentů VŠE, 1. vydání v květnu 2016

Naším cílem je Kuchařku dále zlepšovat, dejte nám k ní prosím zpětnou vazbu zde: http://bit.ly/KucharkaProSpolky

Kompletní obsah Kuchařky:

Úvod
1. Obecné informace o VŠE
1.1 Obecně o prostředí na VŠE
1.2 Seznam studentských organizací
1.3 Studentský tajemník rektorky
1.4 Významné odbory školy (RPC, OZS, SÚZ, PR VŠE, Centrum pro dějiny VŠE)
1.4.1 Rozvojové a poradenské centrum (RPC VŠE)
1.4.2 Oddělení zahraničních styků (OZS VŠE)
1.4.3 Správa účelových zařízení (SÚZ VŠE)
1.4.4 Public relations VŠE (PR VŠE)
1.4.5 Centrum pro dějiny VŠE
1.5 Studentská samospráva VŠE
1.5.1 Akademické senáty
1.5.2 Kolejní rady a Centrální kolejní rada
1.5.3 Unie studentů VŠE
1.6 Budovy VŠE a jejich otevírací doba
2. Národní věci pro studentské organizace
2.1 Akademické centrum studentských aktivit (ACSA)
2.2 Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)
2.3 Existující literatura, výzkumy a zdroje pro studentské organizace
2.3.1 Materiály od ACSA
2.3.2 Závěrečné práce na téma studentských organizací v Theses.cz
2.3.3 Závěrečná práce Unie studentů VŠE ze systémového pohledu
2.3.4 Závěrečná práce Studentská aktivita v České republice, regionální rozdíly v míře a faktorech, které ji ovlivňují
2.3.5 Další materiály
3. Založení spolku na VŠE
4. Sídlo spolku na VŠE
5. Jak uspořádat akci na VŠE
5.1 Zapůjčení místností a prostor na VŠE
5.1.1 Zápůjčky běžných učeben a aul
5.1.2 Zápůjčky velkých prostor – Vencovského aula, Likešova aula, RB 101, atrium Rajské budovy
5.1.3 Zápůjčky jiných prostor
5.2 Student jednotlivec potřebuje rezervovat místnost
5.3 Půjčování vybavení na OSM
5.4 Ovládání místností ventilace v RB
5.4.1 Nastavení výkonu ventilace
5.4.2 Nastavení obsazenosti místnosti
5.4.3 Nastavení teploty místnosti
5.5 Nastavení režimů ventilace v místnostech v RB
5.5.1 Rychlé vyvětrání auly
5.5.2 Nastavení ventilace pro přednášku s plnou aulou
5.5.3 Další tipy pro vzduchotechniku v RB
5.6 Ovládání žaluzií v RB
5.7 Audio-vizuální oddělení
5.8 Spolupráce s restaurací Akademický klub
5.8.1 Salónek rektora VŠE v Akademickém klubu
5.9 Požární předpisy
5.10 Fotografování a natáčení v prostorách VŠE
5.11 Akce s politiky
6. Financování a získání prostředků pro spolek
6.1 Grant rektora VŠE a České Spořitelny
6.2 Získání peněz z partnerství se soukromým sektorem
6.3 Mimořádné stipendium
6.4 Další možnosti
7. Kanceláře a místnosti pro studentské organizace
7.1 Studentská co-workingová místnost IB316a
7.1.1 Zřízení přístupu do co-workingové místnosti IB316a
7.1.2 Rezervace co-workingové místnosti IB316a
7.2 Vlastní kanceláře pro studentské spolky
8. Propagace na VŠE
8.1 Oficiální kanály
8.1.1 Oficiální kalendář akcí na VŠE
8.1.2 Propagace v InSIS
8.1.3 Newslettery
8.1.4 Facebook a LinkedIn VŠE
8.1.5 Zpravodaj VŠE
8.1.6 Áčka a info stojany
8.1.7 Plasmy, LCD obrazovky a dataprojektor v atriu RB
8.1.8 Veřejná nástěnka ve Staré budově
8.2 Neoficiální kanály
8.2.1 iList.cz
8.2.2 Agregátory akcí
8.2.3 Spam facebook skupin VŠE
8.2.4 Nástěnky studentských organizací
8.3 Šedá zóna
8.3.1 Pronajaté prostory na VŠE
8.3.2 Letáčky
9. Jindřichův Hradec a jeho možnosti pro spolky
9.1 Budova fakulty VŠE v Jindřichově Hradci
9.2 Koleje v Jindřichově Hradci
9.3 Jak zorganizovat studentskou akci v Jindřichově Hradci?
10. Sdílení know-how mezi spolky
Závěr
Autoři a poděkování