Zveřejnění data 5. zasedání Sněmu Unie studentů VŠE

Vážení přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na 5. zasedání Sněmu Unie studentů VŠE, které se uskuteční:
 • 3. května 2016,
 • od 18:00,
 • v RB 210.
1) Na tomto Sněmu budeme volit nového Předsedu Unie studentů VŠE. 
 • Kandidovat může každý z Vašeho spolku, kandidaturu je třeba zaslat společně s přihláškou k fyzickému členství v Unii do 12.4.2016 do 23:59 na e-mail info@usvse.cz

2) Sněm musí být usnášení schopný.

 • Dovolujeme si připomenout, že je povinností Vaší organizace vyslat svého Delegáta nebo Zástupce delegáta na tento Sněm.
3) Můžete zasílat podněty k diskuzi
 • Pokud chcete přidat na program Sněmu nějaké téma, je to možné.
 • Přidání bodu do programu Sněmu je možné zasláním e-mailu na info@usvse.cz a jakub.koci@usvse.cz nejpozději do 24.4.2016, 11:59 AM
 • Téma k diskuzi je třeba poslat nejpozději do 24.4.2016, 11:59 AM na e-maily výše.
4) Zveřejnění programu Sněmu
 • Oficiální program Sněmu bude zveřejněn nejpozději v pondělí 25. dubna.
 • Zatím je na programu pouze:
 • - Volba nového Předsedy Unie
  • Informace o Týdnu studentských příležitostí 2016
  • Informace o připravovaných změnách
  • Souhrn volebního období Miloše
  • Volná diskuze
 • Předpokládaná délka Sněmu je 60-90 minut.